Ngày: 2/7/2018 12:00:00 AM / Số lượt xem: 871
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 Sở Khoa học và Công nghệ
Sáng ngày 26/01/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có: Đ/c Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở KH&CN, đ/c Tạ Ngọc Minh - Chủ tịch Công đoàn Sở, các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Sở KH&CN.

Hội nghị đã được nghe 4 báo cáo: Báo cáo tổng kết Công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017; Báo cáo tổng kết các Phong trào thi đua năm 2017 và Báo cáo kết quả Ban Thanh tra nhân dân năm 2017 của Sở KH&CN.

Quang cảnh Hội nghị

            Trong năm 2017, với sự nỗ lực của cả tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Sở KH&CN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể: Hoạt động khoa học công nghệ năm 2017 của Sở KH&CN đã có những bước đổi mới và đột phá; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN tiếp tục được hoàn thiện với tư tưởng xuyên suốt lấy doanh nghiệp là trung tâm của hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hoạt động nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ đã có bước tiến bộ phục vụ thiết thực đời sống xã hội, phát triển kinh tế; hoàn thiện việc chuyển đổi 03 đơn vị sự nghiệp của Sở sang cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm; tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công các sự kiện, hội nghị, hội thảo khoa học và công nghệ; việc triển khai công tác thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan được Ban giám đốc Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chương trình cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục được thực hiện có hiệu quả; hoạt động Công đoàn Sở và Ban thanh tra nhân dân được triển khai đạt kết quả tốt; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng được duy trì ổn định; các phong trào thi đua cơ bản đạt được mục tiêu đề ra từ đầu năm...

            Tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo Sở đã được nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận, đóng góp của cán bộ, công chức và người lao động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Sở, cũng như thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN đã ghi nhận những đóng góp, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác được giao; cơ bản hoàn thành tốt các phong trào thi đua năm 2017; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở... Đồng thời, Đ/c Giám đốc Sở cũng đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung làm tốt trong năm 2018: Tập trung triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng (Khóa XII); quan tâm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã được đề ra trong năm 2018; tiếp tục phát động triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua sâu hơn, rộng hơn; Đổi mới phương thức thực hiện quy chế dân chủ gắn với nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sông của cán bộ, công chức và người lao động.

Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Công đoàn Sở ký kết giao ước phát động phong trào thi đua năm 2018

Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân khóa mới gồm 5 đồng chí.

Cũng nhân dịp này, 01 tập thể được tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017”; 01 tập thể được tặng bằng khen của UBND tỉnh; 03 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 02 cá nhân được tặng danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 10 tập thể được tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 03 tập thể được nhận giấy khen của Giám đốc Sở, 12 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 23 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở và 80 cá nhân được tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ quyết tâm phấn đấu trong năm 2018 hoàn thành tốt và tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao. Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ với sự nhất trí 100% của cán bộ công chức, viên chức trong toàn sở.

Một số hình ảnh trao thưởng:

Tập thể Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2017"

3 tập thể được tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc năm 2017"

Tập thể Phòng quản lý chuyên ngành được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên

Các cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

Các cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở KH&CN 

Nguồn tin: P.Truyền thông – TT TT&TK KH&CN
CÁC TIN LIÊN QUAN
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login