Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh  Thái Nguyên về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018,

Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì và thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017, cụ thể xin vui lòng xem tại tệp đính kèm:

Thông báo V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018: Vanban_2018-01-31_04TB-TCNV.pdf

Mẫu hồ sơ đăng ký chủ trì nhiệm vụ năm 2018 gồm:

                     1. Mẫu đơn đăng ký tuyển chọn: Mau don dang ky tuyen chon.docx

                     2. Mẫu giấy xác nhận phối hợp:Mau giay xac nhan phoi hop.doc

                     3. Mẫu LL KH của thành viên chính: Mau Ly LiCH KHOA HỌC CUA THANH VIEN CHINH.doc
                     4. Mẫu tóm tắt hoạt động khoa học của đơn vị chủ trì: Mau tom tat hoat dong khoa hoc cua don vi chu tri.doc
                     5. Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học:THUYET MINH DE TAI NGHIEN CUU KHOA HOC.doc

                     6. Mẫu thuyết minh dự án KHCN: THUYET MINH DU AN KHCN.doc

                     7. Mẫu thuyết minh dự án SXTN: THUYET MINH DU AN SAN XUAT THU NGHIEM.doc

                     8. Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán, quyết toán và hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN tỉnh Thái Nguyên: Vanban__2015-12-07_37-2015 QĐ-UBND

 

Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học - Sở KH&CN

Tệp đính kèm

Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login