Hoạt động ISO
10/26/2016 1:22:56 PM
Từ ngày 20-21/10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Thái Nguyên phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008” cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tham dự có đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, thành thị...
10/26/2016 1:22:56 PM
Từ ngày 20-21/10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Thái Nguyên phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008” cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tham dự có đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, thành thị...
11/4/2014 8:55:40 AM
Trong 02 ngày từ 30 và 31 tháng 10/2014, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện việc Giám sát quá trình triển khai đánh giá nội bộ tại 03 đơn vị xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2014, đó là: Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên; Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên; Chi cục Thủy lợi và PCLB tỉnh Thái Nguyên.
10/8/2014 3:53:01 PM
Thực hiện Quyết định số 19/2014/TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 563/UBND-KTN ngày 19/3/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Từ ngày 07/8/2014 đến 01/10/2014 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Thái Nguyên phối hợp Chuyên gia đánh giá Công ty TNHH dịch vụ Khoa học công nghệ Hùng Vương tiến hành đợt kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
8/14/2014 9:36:35 AM
Ngày 12/8/2014 tại Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên tổ chức Hội thảo đánh giá tổng kết tình hình triển khai Quyết định số: 44/2006/QĐ-TTg và Quyết định số: 118/2009/QĐ-TTg và triển khai các nội dung chính trong Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
5/3/2013 3:15:05 PM
Thực hiện Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2010 và Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao nhiệm vụ triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, UBND thị xã đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Ban soạn thảo và tổ giúp việc Ban Soạn thảo để giúp UBND chỉ đạo việc xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL. Ngay từ tháng 01/2011, thị xã Sông Công đã bắt tay vào triển khai khảo sát, xây dựng hệ thống các văn bản và tập huấn các kỹ năng cơ bản về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho cán bộ công chức, viên chức thuộc UBND thị xã.
1234
Label
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0280.3855691; Fax: 0280.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login