Đề tài dự án
5/3/2018 10:17:09 AM
Sáng ngày 26/4/2018, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh xét duyệt thuyết minh đề tài “Điều tra, khảo sát các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm đánh giá sự tác động của khoa học và công nghệ đến sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2017”. TS. Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.
5/3/2018 10:17:09 AM
Sáng ngày 26/4/2018, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh xét duyệt thuyết minh đề tài “Điều tra, khảo sát các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm đánh giá sự tác động của khoa học và công nghệ đến sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2017”. TS. Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.
4/23/2018 2:23:38 PM
Ngày 19/04/2018, Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án “Bảo tồn và phát triển giống chè giống trung du nhằm giữ gìn và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Cương cho sản phẩm chè Thái Nguyên” tại 6 xã thuộc vùng chè Tân Cương. Đơn vị chủ trì thực hiện dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Thái Nguyên.
4/17/2018 8:44:02 AM
Trong hai ngày 10 và 11/4/2018, Sở KH&CN tổ chức các cuộc họp Hội đồng KHCN cấp tỉnh xét duyệt thuyết minh cho 03 nhiệm vụ Thuộc Chương trình hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ KH&CN giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên. TS. Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng chủ trì các cuộc họp.
4/9/2018 4:47:00 PM
Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018, ngày 06/4/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức các cuộc họp Hội đồng KHCN tư vấn, tuyển chọn 05 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh. TS. Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng chủ trì các cuộc họp.
11/27/2017 3:48:18 PM
Thực hiện Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chuyển giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, ngày 15/11/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị bàn giao kết quả nghiên cứu 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh cho Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên.
12345678910...
Label
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0280.3855691; Fax: 0280.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login